APIE APIE MUS

Kontaktai   Mūsų veikla   Mūsų kūryba   Mūsų pramogos   Aktualijos

Draugija, per savo veiklos metus, subūrė darnų ir puikų kolektyvą, turi savo veiklos  programą ir strategiją.
1994 m., iniciatyvinė grupė, gydytojo neurologo, Anatolijaus Jegorovo paskatinti (už ką mes jam labai dėkingi), ėmėsi didelio ir sunkaus darbo, subūrė ir suvienijo grupę sergančiųjų ir įkūrė Klaipėdos mieste IS draugiją, kuri 1999 m. buvo perregistruota į Klaipėdos apskrities IS draugiją. Tai visuomeninė, ne pelno siekianti organizacija, vienijanti sergančius IS, jų artimuosius, medikus bei visus suinteresuotus asmenis.

Turinti per ilgametę veiklos patirtį draugija gali džiaugtis savo veiklos rezultatais ir pasiekimais, kurie yra išties nemenki.  Nuo1999 m.  buvo nueitais ilgas, sunkus, tačiau prasmingas ir labai reikšmingas visai išsėtinės sklerozės bendruomenei  kelias.

Draugijos darbo patirtis įrodė, kad sergančių IS interesus atstovauja ir geriausiai juos gina nevyriausybinės visuomeninės organizacijos, besikuriančios dėl poreikio, kurio netenkina valstybinės (savivaldybių) institucijos. Nevyriausybinių organizacijų teigiamos ypatybės – tai artumas prie tam tikros socialinės žmonių grupės interesų, sugebėjimas kisti, greitai persiorientuoti. Rimtai ir atsakingai dirbančios organizacijos atlieka nemažai funkcijų, kurias turėtų atlikti valstybinės institucijos.

Vieninga ir stipri organizacija naudinga ne tik sergantiesiems IS, ji turi ir kitų pranašumų. Tiek savivaldybei tiek valstybei taip pat naudinga turėti stiprų partnerį, kuris atstovauja sergančius šia sunkia ir klastinga liga. Stipria organizacija, kaip partneriu labiau pasitikima.

Ne išimtis ir Klaipėdos apskrities IS sergančiųjų ligonių draugija, kurios pagrindiniai tikslai – visais įmanomais būdais padėti sergantiesiems ir jų artimiesiems spręsti įvairias medicinines, psichologines, socialines bei teisines problemas, gerinti fizinę ir socialinę neįgaliųjų reabilitaciją suteikti kuo daugiau informacijos apie ligą, mokyti gyventi ir prisitaikyti prie jos, ginti ir atstovauti sergančiųjų teises, padėti integruotis į visuomenės gyvenimą, sudarant sąlygas jų bendravimui ir saviraiškai, stiprinti pilnavertiškumo jausmą ir pagerinti jų fizinę būklę.

Draugija nuo 2000 metų yra Lietuvos Išsėtinės Sklerozės Sąjungos (LISS) narė.

       Draugija nuo 2017 metų Klaipėdos IIT VVG narė.

 

Šiuo metu Klaipėdos apskrities išsėtine skleroze sergančiųjų ligonių draugija vienija:

106 sergančiųjų išsėtine skleroze
38 sergančiųjų artimųjų
16 savanorių
1 darbuotojai (Projektų vadovas ir koordinatorius)

 

 

Į titulinį psl.